annonser

BANFAKTA:

 • Antal hål: 9
 • Totalpar: 27
 • Banrekord: ?
 • Totallängd: 716 m
 • Medellängd: 80 m
 • Längsta hål: 140 m (par 3)
 • Kortaste hål: 50 m (par 3)

  PÅ GÅNG:
  Från Kumla meddelas att Djupadalsbadets frisbeegolfbana kommer ligga nere ett tag. Kommunen håller på att bygga ett nytt bad vid banan, men så fort byggandet är klart kommer banan att sättas upp igen.

  2010-07-09


På hål 3 gäller det att hitta vägen
genom björkskogen.Djupadalsbadets FGB - Kumla
Spelad och granskad av Discgolfguide 2006-08-02.


Beskrivning:
Djupadalsbadets FGB är en trivsam niohålsbana i ett lika trivsamt camping- och friluftsbadsområde. Området är centralt beläget i Kumla med Kumlasjön strax intill. De första fem hålen utspelar sig i friluftsområdets parkmiljöer, medan de fyra sista hålen befinner sig i en skog full av tallar. Ett par av dessa skogshål är så trädrika att man svårligen finner någon naturlig väg fram till korg. Risken för flipperspelseffekt eller stendöda trädträffar är minst sagt överhängande. Det blir lite trist när kasten så till den milda grad blir beroende av högre makters godtyckliga välvilja, och att fälla några träd vore på sin plats.

Ett spännande hål är det femte, där man ska kasta genom en port bestående av två tallar. Porten är 3,5 meter bred och befinner sig ca 30 meter från utkast. Inte helt lätt med tanke på att hålet med sina 140 meter också är banans längsta. Det blir en svår avvägning mellan att försöka kasta långt eller hålla igen på kraften och därmed öka chanserna att pricka rätt.

Utkastplatserna består av ett antal betongplattor, tillsammans bildande 1,5 x 1,5 meter, och det synes märkligt att man valt en kvadratisk form framför den mer naturligt rektangulära. Utkastplatserna hade förvisso blivit smalare men, vilket är desto viktigare, de hade också blivit längre.

Djupadalsbadet vinner på sin omgivning med utomhusbadet som inbjudande aktivitet runt knuten. Vissa hål är riktigt vackra, t.ex. hål åtta som följer en skogsstig och kantas av en damm med tjusig fontän. Sammantaget är banan, trots sina mindre brister, en bana som ger mersmak.

Hans Hellström
hans@discgolfguide.se

Bankarta & scorekort (pdf)

Banans uppnådda kriterier

Kontaktperson:
Saknas

Banans hemsida:
Saknas

Klubb knuten till banan:
Saknas

Vägbeskrivning:
Om du kommer från Örebro E18 sväng av mot Kumla N. Fortsätt rakt fram mot Ekeby. I första rondellen kör du bara rakt. I andra rondellen sväng vänster in på Örebrovägen. Kör vidare in på Norra Kungsvägen. I rondell fortsätt på samma gata. Vid nästa rondell sväng vänster in på John Norlanders Gata. Fortsätt på den till det kommer en skylt in till höger med Camping. Sväng in där. Första tee ligger vid receptionen.