annonser

BANFAKTA:

 • Antal hål: 18
 • Totalpar: 64
 • Banrekord: 53
 • Totallängd: 2248/1463 m
 • Medellängd: 125/81 m
 • Längsta hål: 225 m (par 5)
 • Kortaste hål: 70 m (par 3)

  PÅ GÅNG:
  Mycket omfattande förbättringar under sommaren 2007:

  Nya utkast med konstgräs som blir mellan 3,5 meter och 4,5 meter långa.

  Alla broar har rustats upp plus att en hel del nya tillkommit, nya stolpar (14x14cm) för utkastskyltar har satts upp.

  En 6-hålsbana (i anslutning till den ordinarie banan) med väldigt korta hål som är anpassade för barn eller rena nybörjare. Dessa kommer också att användas för uppvärmning under tävlingar.

Härliga konstgräsutkast som till och med håller för barfotaspel. Tyvärr kunde vi dock konstatera att några var lite ojämna.

Rudans Frisbeesportcenter - Haninge

Spelad och granskad av Discgolfguide i augusti 2007

Beskrivning:
Efter lite irrande på flisade joggingspår i Haninge utanför Stockholm hittade vi fram till Rudans Frisbesportcenter där en av Sveriges längsta discgolfbanor ligger. Den är inte helt lättfunnen för nya besökare och lite vägledande skyltar skulle inte skada. Banan snirklar sig fram runt en enorm finklippt gräsyta som är kantad av storvuxen skog. Några rudor såg vi inte till även om det var gott om (mestadels torrlagda) vattenhinder.

Här handlar det inte om någon dussinbana. Södertörn har en av landets allra bästa banor och har det mesta man kan önska sig. Banläggningen är verkligen genomtänkt. Försvarliga höjdskillnader, långa öppna krafthål, trixiga skogskorridorer med mera. För nybörjare och kortkastare är banan längdmässigt lite väl utmanande. Ett stort plus ger vi därför att samtliga hål har nybörjarutkast, även om de är helt opreparerade. Några av de hål vi nickade extra gillande mot varandra åt var:

Hål 4 – Ett 70 meters uppförshål där man med en välriktad hård drive kan parkera discen vid korg, men samtidigt riskera ett riktigt dåligt läge om discen får för sig att rulla utför om nedslagsvinkeln är för skarp.

Hål 12 – Med sina mastiga 225 meter kantad till vänster av skog går fairway genom en parkmiljö där småvuxna tallar gör det nödvändigt att noga planera kastens längd och nedslag. Ett riktigt långt kast som till en början ser bra ut kan visa sig pli en riktig flopp om man inte väger in småtallarnas discsugande förmåga. Fairway smalnar av rejält mot slutet och korgen har en utmanande placering i en skogsglänta som gör det svårt att nå paret om du inte är riktigt skarp.

Hål 16 - är också riktigt kul. En vattenfylld ravin skär igenom fairway och vid utkastet måste du betämma dig om du ska riska eller säkra.

Skötseln är föredömlig och vi slapp helt tråkiga långörer med discletande. Underlaget på utkasten är konstgräs på packat grus och är tillfredställande. Helt perfekt verkar dock inte detta underlag vara. Trots att utkasten är tämligen nypreparerade uppfattade vi att de hade satt sig något på vissa hål och vissa mindre ojämnheter irriterade en smula. Det är dock fortfarande utkast av hög klass. Vid Discgolfguides besök var det något utkast som inte var preparerat (13 om vi inte minns fel) vilket drog ner intrycket något

Mattias de Frumerie,
Johannes Wikström
Discgolfguide

Läs mer om banan i Discgolfguides forum

Bankarta & scorekort (pdf)

Banans uppnådda kriterier

Kontaktperson:
Jonas Sandkvist
Tel: 0761613202
E-post: jonas@sodertornsfk.com

Banans hemsida:
www.sodertornsfk.com

Klubb knuten till banan:
Södertörns frisbeeklubb

Vägbeskrivning
Ta pendeltåget till Haninge station. Gå Stationsvägen söderut och gå över tågspåret till höger efter 200-300 meter. Följ vägen till du når Rudanvägen. Följ den så kommer du till Rudans Frisbeesportcenter.