Regler

I Sverige har det på senaste kommit till lite nya regler för hur man ska sköta bland annat protokoll skrivningen och skälva scoringen. Det finns två punkter för är huvudsakliga skäl till varför man införde ett nytt system år 2015. Först och främst är det för att varje spelare hämtar ut och lämnar sitt egna spelkort. Skulle det vara så att en spelare glömmer att lämna in sitt kort efter man har spelat en runda straffas ingen av de andra spelarna som varit med i samma grupp utan det är endast spelaren som glömt att lämna in kortet som drabbas. Tidigare när alla delade på ett kort drabbades hela gruppen när man glömde lämna in kortet. Den andra punkten säger att med det nya systemet så får man bättre kontroll på varje enskilda hålresultat.

Fylls i av spelare och markör

På varje kort finns det två rader som går att fylla i som ser exakt lika dana ut. Den ena ska fyllas i av spelaren och den andra ska fyllas i av en markör som kontrollerar ett spelaren skriver rätt. Det går nämligen till så att man hämtar kortet innan man startar och börjar sedan vid det hålet som det står att man ska börja på. Sedan ger du ett kort till den som är under dig i listan, för den personen blir din markör. Den personen som är över dig i listan för dig som markör. På så sätt hjälper man varandra att kontrollera så att ingen fuskar. Det är själva scoren på spelarens kort som gäller, man använder sig bara av kontrollräkningen om det skulle uppstå några oklarheter.

Förbjudet att röka

Sedan kommer vi till rökningen som är ett vanligt problem på både golfbanor och discgolf banor. Det är nämligen förbjudet att röka efter att det har gått en signal två minuter innan rundan startar tills att alla spelarna har lämnat in sina spelkort. Vissa anläggningar har till och med rökförbud hela tiden på hela banområdet. Skulle det vara så att du bli påkommen att du har rökt under tiden du har gått en runda kan du få två straffkast eller bli avstängd och bli av med din licens samt eventuellt kickad från klubben du är medlem i. Dock brukar de sistnämnda ske om man upprepar sig flera gånger trots att man har fått en tillsägelse. Du kan även få börja röka 25 minuter efter att du och din grupp avslutat sista hålet, men då har de flesta hunnit lämna in sina spelkort. Det finns undantag att röka på golfbanorna men då är det på ett markerat område, det vill säga en rökruta. Det är viktigt att tänka på att detta är ej för att anläggningarna vill att alla spelare ska ha en bra hälsa utan det är för att det inte ska dra ut på tiden och att inte bryta mot 30-sekunders regeln.

Skulle du vilja byta klass om du känner att klassen du spelar i för tillfället är för svårt respektive för lätt, finns det regler för hur det får gå till. Har du anmält dig till en klass på en tävling samma dag eller dagen innan för du inte byta klass.

Privacy Policy